Proje Tanıtımı

1.PROJENIN DEĞERI VE ÖNEMI

Kitap Dostları Topluluğu Projesi, 2011 yılından beri okullarda uygulanmış, denenmiş, sonunda ciddi ve çok sayıda başarılar elde edilmiş bir projedir. Tecrübe edilmiş ve başarmış bu proje, eğitim öğretime büyük faydalar sağlayabilecek ve tüm yurtta uygulanabilecek niteliktedir. Ayrıca Konya İl ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ile Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) projeye destek vermiş, proje yerel ve ulusal basında, yayında takdirle anılmış, eğitim camiasına ve halkımıza örnek bir proje olarak sunulmuştur.

2.PROJENIN AMACI

Öğrencilerin ilgilerini çekecek etkinliklerle donatılmış, yüksek çekim alanına sahip Kitap Dostları Topluluğu adında bir toplulukla kitabı, kitap okumayı sevdirmek, okuyan, düşünen, sorgulayan bir okul kültürü oluşturmak, öğrenci başarısını yükseltmek, erdemli olma bilinci kazandırmak.

Bu amaçla;

a)Proje kapsamında okuma alışkanlığının öğrenciler tarafından içselleştirilmesini sağlamak.

b)Öğrencilerimizin Türkçeyi etkin kullanmalarını sağlamak.

c)Öğrencilerimizin kelime haznelerinin gelişimine katkı sağlamak.

d)Öğrencilerin dikkatlerini aldatıcı, zaman kaybettirici renkli dış dünyadan çekerek okumaya öğrenmeye yöneltmek, okuyarak, öğrenerek eğlenmenin yollarını öğretmek, öğrencilere okumanın ve öğrenmenin verdiği büyük lezzeti tattırmak.

e)Öğrencilere okuduklarını anlama ve sunma becerisi kazandırmak.

f)Öğrencilere düşünme, anlatılanı anlama, soru sorma, sorgulama ve sorulan sorulara cevap verebilme yeteneği kazandırmak.

g)Öğrencilere özgüven kazandırmak.

h)Öğrencileri erdemli davranışlara özendirmek.

i)Okulun farklı alanlardaki başarılarının farkındalığını artırmak.

j)Öğretmenlerimizin kitap okuma konusunda iyi bir model olmalarını sağlamak.

k)Okul içinde ve okul dışında öğrencileri okumaya teşvik edici çalışmalar yapmak.

l)Olumlu örnekleri ödüllendirmek, diğer okul ve kurumları özendirmek.

m)Okul, öğrenci ve veli arası işbirliğini sağlamak.

n)Ortaya konan çalışmalarla okulun öğretmenlerinde, öğrencilerinde ve velilerinde okuma, öğrenme, öğretme. motivasyonunu artırmak ve farklı alanlarda da çalışmalarını teşvik etmektir.

3.PROJENIN İŞLEYIŞI

1.Okul idaresi ve öğretmenler arasından Projeyi yürütecek çekirdek kadronun (Yürütme Kurulu) oluşturulması.

2.Okul gerçekleri ve sorunları dikkate alınarak Kitap Dostları Topluluğu’na üyelik şartlarının tespit edilmesi.

3.Projenin yürütülmesinde görev alacak öğrencilerin tespiti.

4.Yapılan ön araştırmalar sonunda öğrencilerin ilgi ve zevkleri tespit edilerek onları cezbedecek etkinliklerin belirlenerek planlanması.

5.Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin yardımı ve desteğiyle okul kütüphane koleksiyonunun zenginleştirilmesi.

6. Öğretmenlere ve öğrencilere Kitap Dostları Topluluğu’nun tanıtılması.

Aşılabilecek bir çıta belirlenerek, ilgilerini çekecek çeşitli ödüllerle öğrencilere kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma temelinde okul başarılarını da artırmaya yönelik bir çalışma olan bu projenin üyelik şartları okulumuzda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Belirlenen bu dört temel şartı korumak kaydıyla sınıf öğretmenlerine, sınıflarında tespit ettikleri sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda kendi sınıflarına özel şartlar koymaları imkânı tanınmıştır.

Kitap Dostları Topluluğu’na üye olabilmenin dört temel şartı:

1.Genel ahlak kurallarına uygun davranıyor olmalı.

2.Ayda en az 500 (beş yüz) sayfa kitap okuyor olmalı.

3.Kur’an-ı Kerim Dersi en az 75 (yetmiş beş) olmalı.

4.Derslerinin ağırlıklı ortalaması en az 70 (yetmiş) olmalı. (4. şartta öğrencinin kırık notunun olmasına bakılmayacaktır)

Bu şartları gerçekleştirdiğine inanan öğrenci, “Kitap Dostları Topluluğu Müracaat Formu”nu doldurup sınıf öğretmenine verir. Dilekçe, sınıf öğretmeninin, kütüphane memurunun ve okul idaresinin onayını aldıktan sonra nihayet Yürütme Kuruluna gelir. Yürütme Kurulu öğrencinin durumunu değerlendirir. Uygun bulursa dilekçeyi kabul edip öğrenci adına özel hazırlanmış “Kitap Dostları Topluluğu Üye Kartı” ya da “Üyelik Rozeti” bastırıp öğrenciye takdim eder. Üyelik kartının ya da rozetinin öğrenciye okul içinde büyük bir prestij ve aidiyet duygusu kazandırdığı tespit edilmiştir. Zira bu karta/rozete sahip olmak, belli bir başarının sahibi olmanın yanında Topluluğun etkinliklerine de katılma imkânı sağlıyor.

Kitap Dostları Topluluğu hangi etkinlikleri yapıyor?

- İl içi ve il dışı gezileri.
- Sinema
- Tiyatro
- Konser
- Kütüphane gezileri
- Topluluğa özel yemek organizasyonları.
- Piknikler
- Öğle arası bahçe dışına çıkabilme serbestîsi.
- Kitap söyleşileri
- Yazar ve entelektüellerin sohbet ve konferansları
- v.b.

Uygulama sürecinde yaşananlardan örnekler

Okulda ney resitali mi var? Kartı olanlar gelebiliyor. 3D film izlemek için sinemaya mı gidilecek? Kartı olanlar gelebiliyor? Gezi mi yapılacak? Kartı olanlar katılabiliyor… Gerçekleştirilen birbirinden renkli bu etkinliklerle Kitap Dostları Topluğu büyük bir çekim alanı oluşturmuş, kısa sürede okulun gündemine oturmuştur. Bu çarpıcı etki tüm okulu kuşatarak bütün öğrencileri harekete geçirmiş, hem kitap okumaya, hem derslerine çalışmaya hem de erdemli davranışlara sevk etmiştir.

Öğrencilerin önce topluluk üyesi olmak için çalıştıkları fakat sonra kitabın, hayatlarının kopmaz bir parçası hâline geldiği, evde, okulda, teneffüste ellerinden kitapları düşürmedikleri gözlemlenmiştir. Kitap ve yapılan etkinlikler sayesinde okulun, öğrenciler için sıkıcı bir ortam olmaktan çıkıp, eğlenceli ve sevilen bir mekân hâline geldiği görülmüştür.

Üyelik Kartı çok değerli

Onlar için çok değerli olduğundan öğrencilerin, Topluluğa ait üye kartlarını özenle sakladıkları, topluluğa ait rozetlerini büyük bir başarı ve aidiyet duygusuyla yakalarında taşıdıkları görülmüştür.

Topluluğa Ait Pano

Gerçekleştirilen tüm etkinlikler fotoğraflandırılmıştır. Fotoğrafların altına özendirici açıklamalar yazılarak okulda tüm öğrencilerin görebileceği bir alanda yer alan panoda sergilenmiştir. Topluluk üyesi olmayan öğrencilerin de hayli dikkatini çeken panonun, topluluğa katılma isteği uyandırması hususunda oldukça önemli bir işlev gördüğü saptanmıştır. Topluluk üyesi öğrencilerde ise aidiyet duygusunu güçlendirdiği görülmüştür.

Düzenli Kontrol

Belli aralıklarla yapılan sıkı denetim ve düzenli kontroller sonucu üye şartlarını kazanan yeni öğrenciler topluluğa üye yapılırken, şartları kaybeden öğrencilerin üyelikleri iptal edilerek kimlik kartları iptal edilmiştir. Böylece, bir kez topluluğa üye olduktan sonra bir daha çıkılmayacağı düşüncesi yerine, öğrencide “çalışma ve çabalarımı bırakırsam üyeliğimi kaybederim” düşüncesi oluşturulmuştur. Bu durum öğrencinin elde ettiği başarıyı koruması ve yükseltmesi için büyük çaba sarf etmesini sağlamıştır.